झुकाव ओवन

OMD T40

झुकाव ओवन

  • क्रूसिबल क्षमता 40 किग्रा Au/750
  • पावर 20 किलोवाट मैक्स
  • तापमान 1450°

OMD T70

झुकाव ओवन

  • क्रूसिबल क्षमता 70 किग्रा Au/750
  • पावर 40 किलोवाट मैक्स
  • तापमान 1450°

    Copyright © 2021 Cybcom